Kort intervju med en ”återfallsbyggare”

I början av februari hade vi en byggkurs där [...]