Panthera

Citat från björn “Panthera är en ny hybrid-kajak – enkelt uttryckt en surfski med kajakdäck. Men riktigt så enkelt är det såklart inte. Även om skrovformen i grunden är en Spindrift finns en inte obetydligt influens från Njord. Jag förväntar mig därför att kajaken är aningen lugnare än en renodlad surfski, men att den ändå är kontrollerbar om man skulle drabbas av en akut lust att diagonalsurfa i grov sjögång. Jag väntar mig också att man på surfskivis kan hålla en högre fart i medsjö just genom surfegenskaperna.

I grunden ligger Panthera så nära surfskiidealet att ett roder är nödvändigt för att dra full nytta av potentialen. Ett underliggande surfskiroder är naturligtvis bäst, för precisionen i styrningen, men med lite havskajak i konceptet fungerar det bra även med att akterhängt roder. Med långfärdslast ligger kajaken lite djupare i vattnet och därmed med lite mer kursstabilitet, vilket ger en mer avslappnad paddling på långa dygnsdistanser.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modellen går nu att bygga hos oss på våran 8-dagars byggkurs

Byggsats Bas: i denna sats ingår paneler utfrästa i gaboonplywood och bendingplywood, spantmallar, sittbrunnssarg av plywood, ritningar och en enkel byggbeskrivning.
Pris: 4150 Sek

Byggsats Komplett: detaljer som Bas men även luckförsänkningar, sittbrunnssarg, sits gjuten i kol/glasfiber, glasfiberväv, epoxi, luckor, skedda från Kajaksport samt roder och fotstöd från Smart Track.
Pris: 15600 Sek

Byggkurs materialsats komplett: Plats i verkstaden, handledning, verktyg och maskiner som behövs för bygget, för- och eftermiddagsfika samt lunch 8 dagar. Kursen är ganska intensiv men inget elddop.
Pris: 22 100 Sek